Приходите от дейността на строителните предприятия в Сливенско са се увеличили

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2019 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Сливен са 157.8 млн. лв., като спрямо 2018 г. се увеличават с 8.1%.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 142.1 млн. лв., а от поддържане и текущ ремонт – 15.7 млн. лева.

Приходите от сградно строителство са в размер на 76.1 млн. лева. Относителният дял на приходите от строителство на нежилищни сгради е 76.9%, а от строителство на жилищни сгради – 23.1% към общите приходи от сградно строителство.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и ремонт се увеличават с 35.3% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищните сгради е 66.9%, а на жилищните сгради – 33.1%.

В област Сливен приходите от гражданско строителство са 81.7 млн. лв. и се увеличават с 1.8% спрямо 2018 година. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове” – 66.3%, следван от „Други” – 17.6%.