Приходите от дейността на строителните предприятия в Сливенско са се увеличили

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2020 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Сливен са 175.0 млн. лв., като спрямо 2019 г. се увеличават с 10.9%.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 164.8 млн. лв., а от поддържане и текущ ремонт – 10.2 млн. лева.

Приходите от сградно строителство са в размер на 68.2 млн. лева. Относителният дял на приходите от строителство на нежилищни сгради е 71.5%, а от строителство на жилищни сгради – 28.5% към общите приходи от сградно строителство.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и ремонт намаляват с 35.0% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищните сгради е 65.8%, а на жилищните сгради – 34.2%.

В област Сливен приходите от гражданско строителство са 106.8 млн. лв. и се увеличават с 30.7% спрямо 2019 година. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове” – 77.9%, следван от „Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии” – 11.6%.