Приемат се предложения за годишните награди по програма „Учене през целия живот“

Зам. ректорът на Техническия университет – София и ръководител на Инженерно-педагогическия факултет и колеж в Сливен инж. д-р т.н. Станимир Карапетков  бе предложен за удостояване с наградата  „Ръководител на организация за образование и обучение на възрастни“ по програма „Учене през целия живот“. Това стана на заседание на Областния координационен съвет по програмата, което се проведе под председателството на зам. областния управител Димитринка Петкова. Участваха експертът от РУО и зам.председател на съвета Йорданка Стоилова, ръководители на обучителни организации и учебни заведения, на читалища, неправителствени организации.

Годишните награди по програма „Учене през целия живот“ се присъждат, освен в посочената, в още няколко категории: социален партньор, обучаваща институция, медия, неправителствена организация и др. Предложения за номинации могат да направят учебни заведения, творчески и граждански организации. Крайният срок за представянето им в областната администрация е 3 септември.

На заседанието на Областния координационен съвет бяха представени новите насоки и параметрите на финансиране по европейската програма за учене през целия живот. Зам.деканът на ИПФ доц. Мила Цонева, секретарят на читалище „Зора“ Галя Георгиева, секретарят на читалище „Дружба“ Красимира Абраамян и Жулиета Николова от Регионалния център за икономическо развитие представиха опита си за осъществяване на обучения в условията на епидемия, както и предизвикателствата, пред които са били изправени поверените им структури.