При сегашния режим на ползване на „Асеновец“ не се налага режим на водата

Годишният отчет на „В и К – Сливен“ ООД за 2019 година и работата на водния оператор за осигуряването на нормално водоснабдяване за жителите на областта бяха обсъдени на редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация. Заседанието се проведе под председателството на областния управител Чавдар Божурски, съобщиха от областната администрация.

„В и К – Сливен“ ООД успява да пести водни количества от язовир „Асеновец“, съгласно указанията и препоръките на МОСВ. При сегашния начин на използване на язовира няма причини да се въвежда режим на водата през следващите 11 месеца, заяви  управителят на дружеството инж.Севдалин Рашев.  „Асеновец“ е основно съоръжение в схемата за водоснабдяване на областта.  При обем от 28 млн.кубика, в момента в язовира има 11 млн. кубика вода.  Настоящата година е много по-суха от предходната.  Ако засушаването продължи, ще бъде увеличено натоварването на помпените станции, за да не се смущава снабдяването за населението.  Липсата на валежи и трайното засушаване са се отразили и на състоянието на водоизточниците на някои от малките населени места.  Засега само в 5 малки населени места – две в община Котел и три в община Сливен, от общо 107 населени места в областта, обслужвани от оператора, се налага да има режим на водата заради намалелия дебит на водоизточниците.

Към момента вече са отворени всички оферти по големия проект за 133 млн. лева по ОП „Околна среда“, които ще бъдат инвестирани във В и К – инфраструктурата в областта. Част от средствата ще бъдат вложени в изграждането на довеждащи водопроводи, които да свържат недовършената пречиствателна станция за питейни води както с водоизточника, така и с ползвателите. След това МРРБ ще предприеме необходимите действия, за да влезе станцията в експлоатация.

На заседанието бе гласувано още решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по В и К за 2021 година.  Решението бе предварително обсъдено от общинските съвети на територията на Сливенска област.