При какви условия ще пребиваваме във Великобритания от 1 януари 2021 г.

На 1 януари 2021 г. изтича преходният период след оттеглянето на Великобритания от ЕС. Министерството на външните работи на България разпространи полезна информация за българските граждани – за техните пътувания, работа и обучение на Острова.

Пътуванията
От 1 януари 2021 г. гражданите, които нямат постоянен или временен статут на уседналост, могат да влизат и пребивават без виза във Великобритания до 6 месеца. За това време те могат да влизат в страната многократно за туризъм, участие в срещи и конференции, кратки курсове, но не и да живеят постоянно, да работят или да имат достъп до обществени фондове.

От 1 октомври 2021 г. гражданите на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария без статут ще трябва да разполагат с международен паспорт за влизане във Великобритания.

Гражданите със статут на уседналост имат право да влизат само с лична карта поне до 31 декември 2025 г. Националните лични карти ще могат се използват за влизане във Великобритания и след това, ако отговарят на стандартите за сигурност, определени от Международната организация за гражданска авиация.

При пътуванията с цел туризъм посетителите ще могат да пътуват във Великобритания с българските си шофьорски книжки.

Кандидатстване за виза
Хората без постоянен или временен статут за уседналост, възнамеряващи да пребивават повече от 6 месеца за работа и обучение или искащи да се установят на Острова, задължително кандидатстват за виза. Кандидатстването за виза става чрез правителствения сайт на Великобритания. Притежателите на биометрични паспорти, каквито са българските, могат да попълват молбата за виза и чрез смартфон приложение. Ако не успеят или не е възможно разчитането на паспорта, ще трябва да посетят Визовия център – Visa Application Centre.

Освен такса за обработка на заявлението за виза, кандидатите следва да заплатят и такса за здравеопазване, която да им осигури достъп до здравна помощ чрез Националната здравна служба. От такса здравеопазване ще бъдат освободени упражняващи определени професии.

За български граждани са открити следните имиграционни маршрути:

  • Квалифицирани работници (Skilled worker route);
  • Квалифицирани работници – Здравни грижи (Skilled work-Health and Care visa);
  • Високо квалифицирани работници (Highly skilled workers): – световен талант (Global talent route); – студенти (Student routе);
  • Предприемачи в сферата на иновациите (Innovative entrepreneurs);
  • Специални професии (Specialist occupations).

Статут на уседналост – временен и постоянен
Всички граждани на ЕС, които са придобили временен статут на уседналост във Великобритания, имат право да отсъстват от Великобритания в продължение на 2 поредни години, освен ако не искат да получат постоянен статут. За кандидатстване за постоянен статут човек не трябва да има повече от 6 месеца отсъствие от страната в 5 последователни години. Допускат се изключения, например – при болест, раждане, държавна служба и т.н. Допустимо е този срок да се превиши само веднъж, но без да надхвърля 12 месеца.

Условия за българските студенти
Прекратяването на правото на постоянно пребиваване и правото на свободно движение на гражданите на Европейския съюз във Великобритания от 1 януари 2021 г., води и до промяна на имиграционния статут за настоящите и бъдещите студенти.

Студентите от ЕС, включително тези, записани през текущата академична 2020-2021 година, имат право да кандидатстват по Схемата за уседналост на ЕС, но само ако физически присъстват във Великобритания преди 1 януари 2021 г. Пристигането и установяването им там преди края на преходния период е от съществено значение за запазване на правото им на достъп до неотложна помощ в страната, чрез Европейска здравноосигурителна карата (ЕЗОК) или удостоверение за временно заместване на ЕЗОК.

За студентите престоят на Острова може да продължи до приключване на обучението им. Те може да се прибират в държавата, където е тяхното обичайно пребиваване, за да посетят семейството си или друга държава с цел почивка.

За студентска виза задължително кандидатстват студентите от ЕС, които възнамеряват да пристигнат във Великобритания след 31 декември 2020 г., включително записаните в текущата академична 2020-2021 година, които не са пребивавали там. За тях няма да важи ЕЗОК. Ето защо, те трябва да заплатят освен такса за разглеждане на заявлението им за студентска виза, и имиграционна здравна такса в размер на £470 за година.

Важно за студентските такси
Българските студенти, които започват следването си след лятото на 2021 г., ще трябва да заплащат студентски такси в пълен размер и няма да имат достъп до държавно-гарантирани студентски заеми. Размерът на таксите ще се определя от отделните университети и може да варира спрямо отделните части на Великобритания – Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия.

Допълнителна информация, свързана с изтичането на преходния период на 31.12.2020 г. и новите правила за влизане и престой във Великобритания можете да получите на уеб страницата на Посолството на България в Лондон

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обръщат към българското посолство в Лондон на следните телефонни номера: +44 20 7581 3144; +44 0 20 7584 9400, +44 020 75893763 или по електронната поща: ambass.office@bulgarianembassy.org.uk, ambass.office@bgembassy.plus.com, consular@bulgarianembassy.org.uk.

източник: bnr.bg

снимка: pixabay