През юни в бюрата по труда в Сливенска област са се регистрирали осем украински бежанци

Към 30 юни в бюрата по труда в Сливенска област са се регистрирали осем украински бежанци. Това съобщиха от Дирекцията „Бюро по труда“ в Сливен.

През същия месец са постъпили шест заявки за наемане на 12 украински граждани по проекта „Солидарност” на Агенцията по заетостта. От Бюрото по труда припомнят, че проектът е свързан с подпомагане на хората със статут на временна закрила. Субсидират се работни места (минимална работна заплата и дължими вноски за сметка на работодателя) за срок до 3 месеца с опция при
запазване на работното място да се изплатят осигуровките за сметка на работодателя за допълнителен период.

Чрез работодателите на наетите лица ще се изплаща и интеграционна добавка за настаняване, включваща разходи за наем, режийни разходи и интернет за период до три месеца в размер на 356 лв. на месец за един човек.

БТА-Сливен