През юли в Сливенско са функционирали 53 места за настаняване

По данни на Националния статистически институт през юли 2020 г. на територията на област Сливен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през юли 2020 г. в област Сливен е 5 749, като е намалял с 30.4% в сравнение с юли 2019 година. Реализираните нощувки от български граждани са 5 035 и също са намалели с 28.8% спрямо същия месец на предходната година. Намалял е и броят на реализираните нощувки от чужденци с 39.5%, спрямо юли 2019 година. Най-голям брой нощувки са реализирали чуждестранните граждани от Италия – 307, Румъния – 160 и Полша – 39.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2020 г. в област Сливен е 11.0%, като в сравнение със същия месец на предходната година тя е намаляла с 2.1 процентни пункта.

През юли 2020 г. общият брой на пренощувалите лица в област Сливен е 3 250 и е намалял с 38.6% спрямо юли 2019 година. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 93.3%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през юли 2020 г. са с 69.5% по-малко спрямо същия месец на 2019 година. Преобладаващият брой чужди граждани, осъществили нощувки в област Сливен са от Италия – 46, Румъния – 39 и Германия – 17 лица.