През август в Сливенско са функционирали 47 места за настаняване

През август 2022 г. в област Сливен са функционирали 47 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 731, а на леглата – 1 514.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през август 2022 г., е 10 332. Българските граждани са реализирали 8 388 нощувки, а чуждите – 1 944.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2022 г. в област Сливен е 22.0%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Сливен през август 2022 г. достигат 5 963. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през август 2022 г., са 5 279 и са реализирали средно по 1.6 нощувки. Чуждите граждани са 684 и са реализирали средно по 2.8 нощувки.

Приходите от нощувки през август 2022 г. достигат 567.8 хил. лв., като 431.2 хил. лв. са от български граждани, а 136.6 хил. лв. – от чужди граждани.