Превръща ли се случая „Червен баир“ в опит да се измамят гражданите на община Ямбол с огромни средства?

Днес някои политически партии се мъчат да си направят пиар с казуса за Червен баир!
Господа политици, по-леко с разследванията, просто е трябвало да прочетете това което е публикувано като експертен анализ по въпроса с даването на право за проучване в местността „Червен баир“ на уж дъщерната фирма „РЕНЮЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ ООД!

По-долу е показан профила на фирмата в «Агенцията по вписвания»
2. Фирма/Наименование РЕНЮЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ
3. Правна форма Дружество с ограничена отговорност 20200921112923
19. Съдружници КАРСТЕН БРИКС МААХ, Държава: ДАНИЯ, Размер на дяловото участие: 50 лв.
СТИЙН ХИНДСГАВЛ ХАНСЕН, Държава: ДАНИЯ, Размер на дяловото участие: 50 лв. 20200921112923
Капитал
31. Размер 100 лв. 20171121174049
32. Внесен капитал
100 лева. 20171121174049

Как с такъв капитал това дружество ще излезе на българския енергиен пазар? Тук пряко намирисва на скандала с купуване на българско електроразпределително дружество от никому неизвестна фирма, пак с регистрация 100 лева и адрес апартамент „х“, етаж „у“. Ако погледнем във фирмения регистър на Великобритания под името „RENEWABLE ENERGY INVEST“ LTD ще намерим компания с трима души персонал и предмет на дейност – Consumer Services, то ще рече „Потребителски услуги“.

Но остават няколко въпроса, които никой от вас не засяга, но пък са от най- голямо значение за гражданите на гр.Ямбол и Република България:

1. На кого е нужен този скъп ток? Въпреки, че цената на фотоволтаиците драстично намаля последните 20 години, производството на енергия от фотоволтаици си остава все още скъпа инвестиция за страната, а това рефлектира върху търговията с енергия на борсата и ощетява всички.

2. На кого е нужен ток с мощни промени в силата в зависимост от греенето на слънцето? Както се отбеляза по-горе, тези промени с силата на тока, произведен от фотоволтаиците варира в широки граници и води да сериозни скокове в напрежението. Това първо е опасно за електроуредите и второ е причина за по-високата цена на произведения ток, които ЕРП ще продава на най-близкия консуматор т.е. Община Ямбол, за да намали загубите при преноса. Всеобщо известен е факта, че ЕРП-тата стигат до 45 % загуба на енергия при преноса. Така се отговаря и на следващия въпрос. Защо гражданите на общината с техен ресурс – земята им, ще плащат по-висок ток?

3. Кой плаща този скъп ток и знаят ли гражданите, че той се начислява в техните сметки?

4. На кого е нужна енергия, която трябва да се компенсира с друга при сянка или нощ и добро ли е това за енергийната ни система? Нещо повече, компенсирането на енергията, произведена от соларните и вятърни паркове най-често се покрива с активиране на производители, стоящи на «студен резерв», една от най-скъпите енергии в страната.

5. Защо община Ямбол не е направила проучване досега за такъв род бизнес на местността Червен баир и други територии? Грехота е да се неглижира възможностите на релефа и слънцегреенето на земите, собственост на общината и да не е правено такова проучване досега. Нещо повече има български компании, специализирани в такъв вид дейност, които чрез търг ще проучат терените и построят такъв парк.

6. Защо фирмата опроверга твърдението на кмета, че е дъщерна компания и как той стигна до извода, че цената на декар на въпросния имот е 4500лв? Как е бил сигурен, че ако някой го купил гражданите на Ямбол трябва да са благодарни и наясно ли е, че тези наречени от него бивши казарми и други такива в съседство собственост на МНО са с оценка 52 252 лв на декар, почти дванадесет пъти по висока от кметската цена?

7. Подведен ли е кмета на Ямбол от компанията Гренобъл? И ако не е, кмета излъга ли гражданите на Ямбол?

8. Буди ли съмнения отговора на компанията в местни вестници и къде е печата на фирмата под писмото, отговор и има ли такъв?

9. Колко е капитала на фирмата Гренобъл и ако капитала е 100 лв, с какви средства ще проучва?

10. Как кмета на Ямбол стигна до извода, че фирмата …. е дъщерна на …. ?Направи ли необходимите проверки и ако не е, подведе ли гражданите на Ямбол и общински съвет?

Г-н кмете, направете търг и ще се учудите колко български компании, които плащат заплати, осигуровки и данъци в България, ще се наредят на опашка да спечелят проучванията, построяването и оперирането на парка, с несъмнени изгоди за жителите на община Ямбол.

И ако тези 10 въпроса не получат отговор, оставаме с впечатлението, че това е далавера и тя се състои в подготовка на терена за уж „голям дъщерен инвеститор“, а реакцията на фирмата със 100 лв. капитал и режисирания й отговор е плод само на страх, че ще изтърве сладката хапка!

А политизирането на проблема ще доведе само до нежелана реакция на областният управител!

Най-важното е да се защити общественият интерес, кметовете идват и си отиват, но делата им остават!