Премиерът Кирил Петков проведе среща с председателя на Военния комитет на НАТО адмирал Роб Бауер

Министър-председателят Кирил Петков проведе среща с председателя на
Военния комитет на НАТО адмирал Роб Бауер. По време на разговора бяха
обсъдени стратегическите планове на НАТО за укрепване и отбрана на Източния фланг.

Премиерът постави акцента върху необходимостта от координация между
НАТО и ЕС по отношение на инфраструктурата, която може да бъде използвана от съюзниците и за граждански, и за военни цели. Адмирал Бауер се съгласи със стратегическия подход на България и отбеляза, че споделянето на тежестта, както и на риска, са важна част от солидарността в НАТО.