Съветници искат премахване на металните гаражи

Общинска администрация да изготви проектопрограма за премахване на металните гаражи от всички зони на град Казанлък с хоризонт края на мандата. В срок до месец септември тази година да се разгледа от Общинския съвет конкретно предложение за това, поискаха общинските съветници от ГЕРБ.

Мотивите им са, че така ще се разкрият повече паркоместа и ще се облагородят цели междублокови пространства. Предложението е следствие на проведените редица срещи с граждани по времена предизборната кампания през октомври 2019 г. и реализирането на целите, заложени в Програмата за управление на кмета на общината за мандат 2019-2023 г. В нея е предвидено да бъдат изградени места за паркиране и нови паркинг зони.

Визията на ГЕРБ съветниците е средствата да бъдат заложени в бюджета на Община Казанлък за съответната година.

Програмата предвижда поетапното премахване на ламаринените гаражи, като се използва опитът от програмата за саниране по отношение на създаване на сдружения на етажната собственост. Създадените вече сдружения или новосъздадени такива да внасят в общинска администрация протокол, от който да става ясно, че минимум 98 % от всички членове на сдружението са съгласни ламаринените им гаражи да бъдат премахнати. Това ще гарантира по-бързото изграждане на новите паркоместа. Кандидатстването на сдруженията да бъде на принципа „Първи по ред, първи по право“, докато се достигнат предвидените за съответната година бюджетни средства.

„Всички сме наясно, че една такава промяна е наложителна и е в интерес на гражданите на град Казанлък, а и ще промени естетическия облик на града ни. През последните години броя на личните превозни средства се увеличи многократно, местата за паркиране в жилищните зони и околоблокови пространства не достигат. Всички виждаме, че след извършване на мащабния ремонт на кв. „Изток“ пространството е различно и красиво, а за личните превозни средства на гражданите има достатъчно паркоместа“, заяви Илиана Жекова – общински съветник и ръководител на групата общински съветници от ГЕРБ-Казанлък.

 

Източник и снимка: kmeta.bg