Прехвърлянето при друг телеком заради повишаването на цените струва до три месечни стандартни такси за абонатите със срочни договори

Новини Сливен

Ако потребител със срочен договор реши да се прехвърли при друг телеком заради повишаването на цените при неговия в резултат на индексацията на база годишната инфлация, ще плати неустойки в размер на до три стандартни месечни такси. Това е абсолютно неизгодно за клиента и на практика в настоящата ситуация човек няма полезен ход. Коментарът е Габриела Руменова от онлайн платформата „Ние, потребителите“ в сутрешния блок на телевизия Еuronews Bulgaria.

В студиото на „Добро утро, Европа“ тя обясни, че единствено потребителите, чиито договори са безсрочни и успеят да открият по-изгодни в момента условия при някой от конкурентите, имат някакъв шанс за по-различен изход. Това обаче е малко вероятно, защото повечето хора предпочитат да се възползват от промоциите и винаги остават със срочни договори. Освен това, другите два телекома могат също да приложат индексацията във всеки един момент.

Нещо повече – ако при сключването на действащия към момента договор потребителят е закупил телефон, таблет, лаптоп и т.н., при предсрочно прекратяване той ще трябва да заплати разликата между пазарната цена на устройството и тази, на която го е придобил.

Всичко това е възможно заради наличието на въпросната неравноправна клауза, която не позволява на потребителя да прекрати договора без неустойки при едностранна промяна на условията от търговеца. Затова е важна превенцията и тя се изразява именно в задължението на институциите да извършват преглед на общите условия на дружествата от различни сектори преди тези условия да влязат в сила.

„Комисията за защита на потребителите, освен че може да изисква от дружествата да коригират и отстраняват клаузи в общите условия към договорите, които създават неравновесие в правата и задълженията на двете страни, тя може и да заведе колективни искове в съда за прогласяването им за нищожни заради тяхната неравноправност“, посочи Руменова. И допълни: „Тъй като тази клауза присъства и при трите телекома, тук би могла да се намеси и Комисията за защита на конкуренцията, защото може би трябва да се види дали няма някакво съгласуване на действията“.

Според експертът този въпрос е можело вече да бъде решен и днес да не стои на дневен ред. „Ако още при възникналото през 2021 г. напрежение около вдигането на цените на услугите на мобилните оператори, КЗП се беше произнесла за наличието на неравноправна клауза (вместо да тръгва в посока нелоялна търговска практика), дори телекомите да не я бяха признали за такава, то сега колективният иск вече щеше да заведен и да е в съда, а картината – може би малко по-различна“, посочи тя.

Ако клаузата бъде призната за неравноправна, т.е. за нищожна, потребителите биха могли не само да не плащат занапред недължимите от тях суми, но и да си върнат неправомерно надвзетото в миналото заради фигурирането на тази клауза в общите условия към договорите им.

Вчера вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов изрази мнение, че ролята на КЗП и КЗП за защита на потребителите и на конкуренцията трябва да е доста по-активна в контекста на инфлационните процеси. Но това се отнася и за останалите сектори и сфери, в които двете институции имат функции.