Предвиждат 4,35 млн. лв. за завършването на пречиствателната станция за питейни води на Сливен

МРРБ предвижда, успоредно с изграждането на довеждащите водопроводи, да има и довършена пречиствателна станция за питейни води на Сливен, която да може да бъде пусната в експлоатация.

Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на парламентарния контрол. Станцията е предназначена да пречиства водата от язовир „Асеновец“.

Тя съобщи, че през втората половина на 2020 г. успоредно с изграждането на деривациите МРРБ ще стартира процедура по обявяване на обществена поръчка за обследване на изпълненото строителство, проектиране и строително-монтажни работи за завършване на пречиствателната станция за питейни води на Сливен. Средствата за завършване на пречиствателната станция са в размер на 4,35 млн. лева, които са предвидени в бюджетната програма на министерството.

Министърът напомни, че през 2008 г. МРРБ е сключило договор за довършване на пречиствателната станция, като строително-монтажните дейности са завършени на 90 процента. Строителството на станцията е замразено през 2009 г., защото не са изградени водопроводни връзки от станцията до града и обратно. С разработеното за обособената територия, обслужвана от ВиК Сливен, регионално прединвестиционно проучване са определени ВиК обектите, които ще се финансират по ОПОС 2014 – 2020. Сред тях са доизграждане на напорен водоем, изграждане на довеждащи водопроводи до различни съоръжения по трасето, подмяна на помпени агрегати.

Министърът съобщи, че ВиК Сливен е подало проектното си предложение в информационната система за управление и наблюдение 2020 ИСУН за кандидатстване за финансиране по ОПОС на 25 март 2019 г., като има административен договор от 24 септември 2019. Общата стойност на проекта е 133, 526 млн. лева с ДДС, като срокът на изпълнение е на проекта е 51 месеца, считано от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Укрепването на три свлачища по морето на юг е предвидено в инвестиционна програма на МРРБ за 2020 г. Общата стойност на проектите е около 45 млн.лева, стана известно от отговора на министъра на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова на друг депутатски въпрос.

Проектите са за укрепване на „свлачището в кв. Сарафово, общ. Бургас, етап III.2“; „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол“, общ. Царево; „гр. Царево – укрепване на свлачище северен бряг“. Най-много средства са необходими за първия проект – 41,459 млн.лева. За другите два сумите са по около 1,5 млн. лева.