Предстои третиране на площи с череши в местност ,,Къра‘‘

Община Сливен уведомява собствениците на пчелни семейства, че на 29 март от 6 до 10 часа ще бъде извършено третиранe срещу сачмянка и ранно кафяво гниене върху площи с череши в местност „Къра“. Третирането ще се извърши с препарат „Шампион ВП‘‘ и ,,Акарзин‘‘. Карантинният срок е 14 дни.
Собствениците на пчелни семейства да предприемат мерки за тяхното опазване от отравяне.