Предстои последната за тази година сесия на Общински съвет-Сливен

Последната за тази година сесия на Общински съвет-Сливен ще се състои на 16 декември, сряда. Обичайно, тя ще се проведе в зала „Май“ от 9 часа.

По думите на председателя на местния парламент Димитър Митев и на това заседание предстои да бъде гласувана актуализацията на общинския бюджет. Тя е свързана с отпускане на средства за закупуване на апаратура за две лечебни заведения в града, работещи с Ковид пациенти – МБАЛ ,,Д-р Иван Селимински” и МБАЛ –Сливен към ВМА – София. Митев допълни още, че предстоящото изменение на общинските финанси е свързано с отпускане на средства за закупуване на инвентар и апаратура за дейността на Дневен център за деца с увреждания „Св. Стилиян Детепазител”. Общински средства ще бъдат насочени и за изграждането на безжична мрежа в РБ „Сава Доброплодни“ гр. Сливен. Друга причина са разходи за изграждане на охранителна система и системи за видеонаблюдение в селата Сотиря и Панаретовци, както и укрепване на свлачището в района на с. Сотиря. Общината ще осигури средства и за ремонт на част от уличната мрежа в село Мечкарево, както и за ремонт на електрическа инсталация на кметството в с. Горно Александрово.

От общо 33 точки в предварителния дневен ред, Митев открои още изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен. Сред акцентите в сесията попада и освобождаването от заплащане на наемни вноски от наематели на общински нежилищни обекти, включително и наематели на обекти, предоставени за управление на общински предприятия, а също и от такси за разполагане на маси и столове пред заведенията за хранене и развлечение за периода от 1 до 31 декември. Общинските съветници ще гласуват и освобождаване от задължение за заплащане на цени на услуги за паркиране в обхвата на „Синя зона“ за периода от 30 ноември до 31 декември.

Общинският съвет ще гласува дейността по предоставяне на топъл обяд да бъде определена като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси. Митев конкретизира, че предоставената от Общината социална услуга за топлия обяд се изпълнява по проект за безвъзмездна помощ до края на 2020 г. и обхваща 250 потребители.

Ще бъде разгледано и гласувано предложението, свързано с преобразуването на ОУ „Черноризец Храбър“ в с. Крушаре в обединено учебно заведение, което по думите на Димитър Митев ще създаде възможност на учениците след 8-и клас да продължат своето образование там до 10-и клас. В тази връзка той допълни, че се предвижда разкриване на професионална паралелка от 26 ученика по специалност „Текстилно производство”, професия „Работник в текстилното производство”. Завършилите 10-и клас ученици ще придобият I степен на професионална квалификация и ще могат да продължат образованието си във II степен на гимназиалния етап в професионалните гимназии в град Сливен или да започнат работа по съответната специалност.

На заседанието в сряда предстои да бъде гласувана програма за работата на общинския съвет през първото тримесечие на 2021 г., както и програма за развитие на читалищната дейност в община Сливен за 2021 г.

Обичайните разпоредителни сделки с общинска собственост, одобряване на подробни устройствени планове, прекратяване на собственост и отпускане на финансови помощи и средства на граждани, също са включени в предварителния дневен ред на предстоящата сесия.

Във връзка с предприетите противоепидемични мерки на територията на общината и в изпълнение на препоръките на Националния оперативен щаб, както и решение на Председателския съвет при Общински съвет-Сливен, тя ще бъде закрита. На нея ще присъстват само общинските съветници, кметът на община Сливен, зам.-кметовете и секретарят на общината или упълномощени от тях представители, длъжностните лица, ангажирани с провеждане на заседанието и журналисти.