Предстои откриване на православния храм „Св. Йоан Кръстител“ в с. Бинкос

Иконостас на православен крам „Св. Йоан Кръстител“, село Бинкос, община Сливен

На 23 септември, събота ще бъде открита официално новата църква „Св. Йоан Кръстител“, съобщава кметският наместник на селото Минко Банков.

На тази дата сливенското село отбелязва традиционния си събор.

Празникът ще започне от 11ч и ще продължи с фолклорни изпълнения на самодейни състави.

Организатор е кметско наместничество Бинкос и църковното настоятелство към новия храм, с подкрепата на Община Сливен.