Предстои еднодневно обучение на преброители и контрольори в община Сливен

Общинската преброителна комисия за община Сливен, област Сливен, съвместно с ТСБ – Югоизток, организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Сливен

Обучението ще се проведе в зала „Сливен“ по следния график:

-27.08.2021г. –  от 10 часа  – обучение на преброители и контрольори за град Кермен и селата от община Сливен – Приложение 1_27.08

-30.08.2021г. – от 10 часа  – обучение на преброители и контрольори за райони от 001 до 035 от гр. Сливен – Приложение 2_30.08

-31.08.2021г. – от 10 часа  –  обучение на преброители и контрольори за райони от 036 до 063 от гр. Сливен, резервни преброители и контрольори – Приложение 3_31.08.

Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

За Преброяване 2021 можете да получите допълнителна информация на  сайта https://census2021.bg/ , да се запознаете с преброителните карти и инструкцията за попълването им.

Само с преминалите обучение лица ще бъде сключен граждански договор.

За контакти с отдел „СИ“  Сливен – тел.044/613414

По-подробна информация и списъците с одобрените кандидати са публикувани на сайта на Община Сливен: https://mun.sliven.bg/