Председателят на Общински съвет-Котел Христина Чолакова е преизбрана в Управителния съвет на НАПОС

В Пловдив се проведе XVIII Общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, на което бе направен отчет за дейността на Управителния съвет на Асоциацията за 2019г. и за мандат 2015г.-2019г., и отчет за дейността на Контролния съвет. Общото събрание избра и новите членове на Управителния и Контролния съвет на Асоциацията за следващия мандат. За председател на Управителния съвет бе избран Венцислав Спиридонов-председател на Общински съвет-Велико Търново. В състава на новия Управителен съвет отново е избрана Христина Чолакова-председател на Общинския съвет в Котел.