Предлагат в платен отпуск да се излиза след 4 месеца трудов стаж на позицията

Нови правила, при които работодател може да уволни дисциплинарно свой служител. Те са част от промени в Кодекса на труда, внесени за обществено обсъждане. И още – излизането в отпуск ще е възможно, след само 4 месеца трудов стаж. Досега, ако служител поиска да излезе в платен отпуск от работа, той трябва да е натрупал най-малко 8 месеца стаж на позицията. Със заложените промени този срок се съкращава двойно – на 4-ри месеца, предаде NOVA.

За натрупан трудов стаж вече ще се признава и времето, през което служителят е работил в международна организация, в която страната ни членува като например ООН или НАТО. За стаж ще се признава и времето през което работодателят не е успял да намери подходяща позиция за бременна служителка или работник с ТЕЛК.

Промени има и при така наречените „дисциплинарни“ уволнения. До тях ще се стига при системно нарушаване на трудовата дисциплина. Под системно ще се разбира поне 3 на брой натрупани от служителя провинения.

В един от цеховете за ПВЦ продукти у нас работят над 50 служители. За да бъдат изпълнени поръчките в срок, фирмата има строги правила. „Един от нашите критерии е да се идва навреме на работа. Ако има проблем, трябва да ни предупредят. Винаги се влиза в положение. 5-10 минути толеранс е нещо нормално и ние го приемаме, макар че или се отработва или компенсира под някаква форма”, казва собственикът на фирмата Йонко Земярски.

По закон основания за уволнение могат да бъдат три закъснения за работа с повече от час, три отсъствия от работното място за повече от един час, както и неявяване на работа в два поредни дни.

„Такива служители при нас няма. Много бързо излизат от системата, защото процесът на производство е непрекъснат и липсата на някой, който е трябвало да дойде, а не идва, бърка процеса и няма как да се случи това”, коментира Йонко Земярски.

Дисциплинарно уволнение може да последва и при злоупотреба с фирмена информация, както и при измами, ощетяващи работодателя, служителите или клиентите.

До момента обаче в Кодекса на труда е липсвала официална дефиниция какво е „системно“ нарушаване на дисциплината. Това е водило до редица правни спорове и противоречиви съдебни решения, твърдят адвокати.

„Проблемът произтича от това, че друга норма на Кодекса на труда забранява за едно и също нарушение да бъдат налагани повече от едно наказания. Ако за едно закъснение на работника или едно преждевременно напускане на работа му е наложена забележка, възможно ли е за същото това нарушение да бъде наказан втори път с дисциплинарно уволнение?”, коментира адвокатът по трудово право доц. д-р Андрей Александров.

Отговорът идва с новите промени в Кодекса на труда и дефиницията, че „системни нарушения са три или повече нарушения в рамките на година като поне за едно от тях не е налагано наказание.“

„Това ще е добре за работодателите, защото те носят риска незаконосъобразно наложеното дисциплинарно наказание да бъде оспорено пред съда и служителят да бъде възстановен на работа и да му се присъди обезщетение”, посочва Александров.