Предлагат размерът на социалната пенсия за старост да бъде повишен от Коледа

За прилагане на справедлив подход при актуализиране доходите на всички пенсионери, се предлага размерът на социалната пенсия за старост да бъде повишен от 148,71 лв. на 170 лв. месечно, считано от 25 декември 2021 г. Това е заложено в проект на постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост, публикуван за обществено обсъждане, предаде Dariknews.bg.

Промяната ще доведе до увеличаване на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.

Необходимите средства за увеличението, възлизащи на около 682,4 хил. лв. за периода 25 декември – 31 декември 2021 г., са планирани и заложени в бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, утвърден със Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

С промените от септември в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., бяха приети изменения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), съгласно които от 25 декември 2021 г. ще се увеличи тежестта на една година осигурителен стаж във формулата за определяне на размера на пенсиите от 1,2 на 1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж без превръщане и всички пенсии за трудова дейност ще бъдат преизчислени с по-високата тежест на осигурителния стаж.

Също така, на основание промените в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 25 декември 2021 г. се повишава от 300 лв. на 370 лв.

Размерът на социалната пенсия за старост обаче, който служи като база за определяне на останалите пенсии, несвързани с трудова дейност, както и на някои добавки към пенсиите, се определя от Министерския съвет (МС).