Предлагат четворно увеличение на такса битови отпадъци за домакинствата в Нова Загора

Сника: Личен архив

„Едноличният стил на управление в Нова Загора е огледално копие на това, което се случва в България през последните 10 години.“, това написа Васил Стоянов – общински съветник от БСП в Нова Загора в официалния си профил във Фейсбук.

Публикацията е по повод предстоящото заседание на Общински съвет – Нова Загора, на което ще се обсъжда т.8 от дневния ред, която предлага почти 4-но увеличение на такса битови отпадъци за домакинствата – от 1.34‰ на 5‰.

Ето и какво написа Васил Стоянов:

„Едноличният стил на управление в Нова Загора е огледално копие на това, което се случва в България през последните 10 години.

Само преди 8-9 месеца Кмета Грозев каза, че имаме 100%-ва събираемост на местните приходи. Гордо твърдеше, че влизаме в 2020 г. с 2 000 000 лв. преходен остатък. Гръмко се обещаваше, че няма да има увеличение на данъци и такси.

НО на предстоящото заседание в сряда от 09:00, т.8 от дневния ред е именно затова. Предлага се почти 4-но увеличение на такса битови отпадъци за домакинствата- от 1.34‰ на 5‰.

Цялата ситуация около COVID-19 повлия отрицателно на и без това ниския стандарт на живот в Нова Загора. При нормални управници, хората трябваше да усетят, че местната власт е до тях и им помага, но уви…

Къде отиде преходния остатък от 2 000 000 лева?
Защо Николай Грозев обеща, че няма да вдига данъци/такси и отново ни излъга?
Кое е по-важно за местната власт – поредния ремонт на ремонта и площад на завишени цени или благоденствието на Новозагорци?

ВРЕМЕ Е ЗА ОТГОВОРИ.

АЗ ЩЕ ГЛАСУВАМ ПРОТИВ ТОВА БЕЗПРИНЦИПНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА!

Впрочем Чл. 28 от ЗМСМА гласи следното:

„Чл. 28. (Доп. – ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) (1) Заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити.
(2) Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места.
(3) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилника по чл. 21, ал. 3.“

ЗАТОВА ВИ ПРЕДЛАГАМ да дойдете на заседанието в сряда, да отправите въпросите си към местната управа и с очите си да видите кои общински съветници гласуват във ваш интерес.
За целта е необходимо предварително да заявите желание за участие до председателя на Общински съвет- Нова Загора.“