Преброители и контрольори трябва да потвърдят участието си в преброяването, което се отложи за есента

Новини Сливен

Преброителите и контрольорите, които са подали заявления, трябва да потвърдят участието си, защото преброяването на населението и жилищния фонд се отложи за периода 7 септември – 3 октомври 2021 година заради епидемичната обстановка. Предвид дългия период от време, стартира кампания за потвърждаване на участието в преброяването на лицата подали заявления, както и набиране на нови преброители и контрольори. Втората кампания е организирана както следва :

– До 25 май 2021 г.  трябва да се потвърди участие на лицата, подали заявления, на е-мейл или по телефона на служители на Националния статистически институт в Сливен:

С. Манолова – Smanolova@nsi.bg –  тел. 0895532410

Д. Пирдопска – Dpirdopska@nsi.bg – тел. 0888862748

В случай на настъпила промяна в личните данни, с които е подадено заявлението, трябва служителите да бъдат информирани.

– От 25 май 2021 г. до 10 юни 2021 г. е набирането на нови преброители  и контрольори на мястото на лицата, които нямат възможност да участват.

Всички преброители и контрольори ще преминат обучение в края на лятото, когато ще бъдат сключени договорите с тях.

Работата  по преброяване на населението ще бъде съсредоточена в периода от 18 септември до 3 октомври.