Правосъдният министър и депутатите лобират за колекторските фирми

Народното събрание прие на първо четене проектозакон за 10-годишната абсолютна давност за физическите лица. Нещо, за което от Асоциацията за защита на потребителите от дълго време настояваме. Смятаме, че в този си вид предложените промени в ГПК са в интерес на гражданите и тези 600 хиляди човека, които пряко ще бъдат засегнати и ще им се даде шанс на ново начало. Оставаме предпазливи в очакванията си предвид, факта че няколко пъти е имало опити този въпрос да бъде решен, но така и не достигнаха до второ четене. Предстои да се види какви изменения ще бъдат направени преди второ четене в зала. Още повече, че отрицателни становища са дали министерствата на правосъдието и финансите. Аргументът им е, че при настоящата продължителност на съдебните дела, кредиторите няма да могат да защитят интересите си. Така по същество, министърът на правосъдието признава своя провал в управлението на съдебната реформа. Против 10-годишната давност са,  разбира се, Асоциацията на колекторските агенции, както и работодателската организация КРИБ, в която членува.

На този фон действията на  министъра на правосъдието Данаил Кирилов будят недоумения и ни навеждат на мисълта, че зад неговото становище има и  други нечисти намерения. На 9 юни със своя заповед той сформира работна група, която да предложи правна рамка за дейността на колекторските фирми. Досега са проведени две заседания, на които участниците обсъдиха и дадоха становища по предложенията на Министерството на правосъдието за промени в няколко закона.

Въпросните промени по същество са изцяло в полза на фирмите за събиране на дългове и сопокойно можем да ги наречем лобистски. Не само, че не се предлага никакъв механизъм на ефективен мониторинг и контрол, но дори на тези компании им се дават нови правомощия, които противоречат на Конституцията. Например единствено те да имат право да изкупуват дългове. Не се дава възможността първо да се предлага на длъжника да си изкупи задължението. Но това е само един пример, а фрапиращите такива са много в предложения проект. След като от две проведени работни срещи стана ясно, че тези промени срещат отпор от много институции, явно министър Кирилов ще ги прокара през задната врата на парламента. Не бяха взети предвид нито едно от предложенията в становищата на участниците в тази работна група.

В сряда, 24.07, същото това предложение със същите мотиви за законодателни промени, с които уж ще се регулира дейноста на колекторите, се внасят в парламента от народния представител и шеф на правната комисия Анна Александрова заедно с група депутати – все от управляващата коалиция. Ние на свой ред ще се възползваме от правото да сигнализираме компетентните европейски инстутции и нагледно да покажем как се стига у нас до лобистски закони.

Същевремнно с това, продължава с пълна сила да се води битка за „събаряне“ на предложенията за въвеждане на т.н. доброволно изпълнение. След като опозицията от БСП и ДПС провали приемането му в правна комисия, предложението все пак във вторник мина на първо четене в зала. Свидетели сме на яростна и подмолна публична атака от Асоциацията на колекторските агенции и няколко адвоката. Съвсем ясно е, че техните интереси са пряко засегнати. Евентуалното въвеждане на доброволното изпъленение ще даде възможност на длъжниците да си уредят взаимотоношенията с кредиторите, без да се минава през съдилища. Тоест облекчаване на съда от дела за дребни суми, а гражданите няма да плащат  лихви, такси и ХОНОРАРИ ЗА НЯКОИ ЮРИСТИ И АДВОКАТИ.

Уважаеми народни представители от всички партии и г-н Министър,

Опасяваме се, че тези три инициативи за законодателни промени, които публично мотивирате със защита на граждански и потребителски права и спазване на европейското законодателство, всъщност ще бъдат сериозно прекроени. Дейността на колекторските фирми касае пряко живота на стотици хиляди български граждани. Това налага да бъдат обмислени и анализирани внимателно всички предложения за да се гарантират паравата и достойнството на хората. За нас е необяснимо и неиздържано откъм аргументи цялото това бързане, което наблюдаваме и опитите за прокарване на спорни законодателни поправки, на практика облагодетелстващи колекторите, през задната врата на парламента. Не допускайте крилатата фраза „Пътят към ада е покрит с добри намерения“ да се превърне в норма на поведение на всяка власт и управляващи.

Уважаеми представители на медиите,

Заедно с нашата позиция ще намерите прикачени проектите на промени закони за регулиране на дейността на колекторските фирми предложени от Министерството на правосъдието; предложението на групата народни представители, както и нашето становище в рамките на инициираната от министър Кирилов работна група. Приликите в двата законопроекта и мотивите към тях показват недостиг на въображение и правно законотворчество!

Пейо Майорски, председател

Асоциация за защита на потребителите