Право на отговор

Във връзка с публикация в „Сливен нюз“ от 19.06.2020 г. със заглавие: Служител на Градска мобилност – Сливен: „Аз членове и Наредби не знам, казват ни да вдигаме и ние вдигаме“ използвам правото на отговор и Ви информирам, че:

Приоритетът на специализирания автомобил тип „Паяк“ е санкционирането на нарушители, които паркират в кръстовища или закриват пешеходни пътеки, с което си действие пряко застрашават човешки животи. Служителите са действали правилно, като са предприели действие по репатриране на паркиран в нарушение на ЗДвП автомобил. Ето как са се развили действията им:

На 19.06.2020 г. около 13.20 часа служители на ОП „Градска мобилност“–Сливен, са установили нарушител, паркирал в кръстовище в нарушение на ЗДвП. Служителите са започнали процедура по репатрирането на автомобила, т. к. водачът му го е паркирал на по-малко от 5 м от кръстовище, с което е нарушил чл. 98, ал. 1 т. 6 от ЗДвП, а именно: Чл. 98. (1) Престоят и паркирането са забранени т. 6 на кръстовище и на по-малко от 5 м от тях. За нарушението е наложена принудителна административна мярка принудително преместване на МПС, съставен Протокол, в който най-подробно е описано нарушението, както  са направени и снимки, доказващи местоположението на автомобила.

По време на процедурата по репатриране се е появил водачът на въпросното МПС с искане автомобилът му да бъде освободен без заплащане на такса, с което си действие служителите да не изпълнят служебните си задължения по контрол и санкциониране на неправилно паркирани МПС. Искането на водача на спрения в нарушение автомобил е било подкрепено и от „случайно минаващия“ общински съветник Мартин Славов, на когото няколко пъти е било обяснено правното основание за вдигане на въпросния автомобил. В разгорещения спор, в който служителите на ОП „Градска мобилност“ са били обиждани и обвинени, че се занимават с „глупости“, е подаден сигнал в полицията за възпрепятстване на извършване на служебните им задължения. Секунди след подадения сигнал, водачът на автомобила е пожелал и е заплатил такса за прекратено репатриране в размер на 24,00 лева (а не както бе посочено в излязлата новина че е 50,00 лева). Таксата от 24,00 лева за прекратено репатриране е приета от Общински съвет-Сливен и е по-ниска от предложението на новинарския сайт, който е искал да „защити“ интересите на нарушителя и да бъде глобен за маловажен случай в размер на 30,00 лева.

Всеки гражданин може да обжалва наложените принудителни административни мерки като подаде жалба до съответния Административен съд.

 

Димитър Пантелеев

Директор на ОП „Градска мобилност“-Сливен