Правителството тегли 300 млн. лева нов дълг

Правителството започва да тегли нов дълг през тази година. От сайта на БНБ става ясно, че следващия понеделник на аукцион ще бъдат предложени държавни ценни книжа за 300 милиона лева.

Първият за годината аукцион ще бъде проведен на 15 февруари, като на него ще бъдат предложени лихвоносни съкровищни облигации със срочност 10 години и 6 месеца.

Годишният лихвен процент е 0,1 на сто. Това е първата емисия държавни ценни книжа на вътрешния пазар, след като страната ни стана член на механизма на валутните курсове ERM II и на банковия съюз.

Миналия септември страната ни излезе на външните пазари и постигна много добра доходност. В началото на миналата година, още преди кризата с Covid-19 финансовото министерство набираше поетапно дългов ресурс от вътрешния пазар, но отказа поръчките от последната предложена емисия заради сериозното нарастване на доходността. Тази емисия вече бе в разгара на пандемията.

Обикновено и първата за годината емисия, каквато ще бъде тази за 300 милиона лева следващия понеделник, се счита и за тест на пазара.

Според бюджета за тази година правителството има право да тегли максимум 4 милиарда и 500 милиона лева нов дълг, като в края на годината нивото на държавния дълг не може да надвишава 31 милиарда и 900 милиона лева.

С финансовата рамка за тази година правителството си остави възможността да тегли дълг от външните пазари, както и да сключва валутни и лихвени суапови сделки. Също така – да изплаща предсрочно задължения или да поема такива, които да изплати още в рамките на календарната година.