Правителството се разпореди с имоти в Сливенско

Министерски съвет разреши продажба на три поземлени имота, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД. Имотът в с. Крушаре, Община Сливен е с обща застроена площ 346 кв. м., а този в гр. Бобошево, Област Кюстендил – 122 кв.м. Третият поземлен имот с право на строеж е в гр. Сливен и е с обща застроена площ 793 кв. м. Продажбата им ще се извърши на търг при начални цени, не по-ниски от пазарните стойности, определени от независими оценители. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

На община Дупница се прехвърля собствеността върху имот – частна държавна собственост, намиращ се на ул. „Свети Георги“ № 2А в град Дупница. Имотът е с площ от 12 930 кв. м и представлява терен със сгради в него. Общината ще го използва за създаването на общински Младежки център за провеждане на безплатни образователни, социални, културни и спортни дейности, както и за реализиране на мерки за превенция на противоправното поведение сред подрастващите. Заниманията на децата ще се водят безвъзмездно от квалифицирани и правоспособни специалисти в съответните области. Всички необходими за тях материали ще се осигуряват от община Дупница.