Правителството се разпореди с имоти в Сливен и Ямбол

Променя се статутът на имот – частна държавна собственост в имот – публична държавна собственост. Имотът, който се намира в гр. Сливен, ул. „Генерал Скобелев“ № 6 и е с площ 24.05 кв. м, се предоставя за нуждите на сектор „Български документи за самоличност“ към Областната дирекция на МВР – Сливен. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Съгласно друго правителствено решение се учредява безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна собственост, на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД. Имотът на ул. „Панайот Хитов“ № 30 в Ямбол е част от сутерен на административна сграда и включва шест помещения. За срок от 10 години ще бъде ползван за болничен архив, обособяване на избирателна секция при провеждане на местни и парламентарни избори, за осъществяване на синдикална дейност от структурите на ниво лечебно заведение, както и за „Здравно-консултативен център“ по договор с Министерството на здравеопазването във връзка с „Национална програма за подобряване на детското и майчино здраве 2014 – 2020“.