Правителството се разпореди с имот в Сливен

Министерски съвет учреди безсрочно възмездно право на строеж за изграждане на дванадесет броя стълбове за въздушен електропровод без промяна на предназначението на територията. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Правото на строеж е върху поземлен имот в горска територия – публична държавна собственост, в землището на гр. Сливен, площ 0,012 дка. Съоръженията ще се използват от „Електроразпределение Юг“ ЕАД.