Правителството се разпореди с имот в Сливен

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на община Сливен за срок от 10 години. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Имотът се намира в гр. Сливен, област Сливен, местност „Хисарлъка” и представляващ археологическа недвижима културна ценност „Късноантична и средновековна крепост „Туида”. Предоставянето на имота на общината ще допринесе за популяризирането на недвижимата ценност и превръщането й в съществен фактор за разширяването на културния туризъм на местно ниво. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей – Сливен.