Правителството одобри трите държавни бюджета за догодина

Правителството одобри трите държавни бюджета за догодина – на държавата, на здравната каса и на общественото осигуряване. Заложено е увеличение на заплатите в бюджетния сектор, образованието и здравеопазването.

Бюджет без изненади, който запазва сегашната политика на правителството, както по отношение на данъците, така по отношение на социалните плащания, беше представен днес на Министерския съвет. Този бюджет е балансиран, т.е. приходите и разходите са равни. Приоритетни остават областите образование, отбрана, здравеопазване, както и повишаване на доходите.

Приходите, които ще бъдат събрани тази година от държавата, са 46 млрд. и 800 млн. лева. По-голяма част от тях ще дойдат от данъци и основно от ДДС. Освен това една четвърт ще бъде осигурена чрез социални плащания. И тази, и следващата година ставките на основните данъци ще останат без промяна – 20% ДДС и по 10% корпоративен и подоходен данък. Промяна няма да има и при социалните плащания. 8% ще бъде здравната вноска, 25% – социалните вноски.

Минималният осигурителен праг ще бъде 610 лв. от 1 януари заради покачване на минималната работна заплата. Максималният осигурителен доход ще остане 3 000 лв, с което ще се запази и таванът на пенсиите от 1200 лв.

След като бъдат събрани приходите, ще започне тяхното разпределение.

Най-голяма част от бюджета ще отиде за социални и икономически дейности. Под 5% са насочени за здравеопазване. Почти толкова отива и за отбрана и сигурност. За образование – 4%. Под 2% са разходите за строителство и опазване на околната среда.

Както всяка година и тази правителството отделя около 1% от бюджета като вноска в бюджета в ЕС. Най-малко пари са отделени за култура, отдих и спорт.

Още днес се очаква трите бюджета да бъдат внесени в Народното събрание.