Правителството одобри нови компенсации за картите за обществен транспорт за учащи и пенсионери

Нови компенсации на цените на пътуване по основните градски линии
и междуселищния автомобилен транспорт за учащи и пенсионери, както и
безплатно пътуване на децата до 10 навършени години, бяха определени с
правителствено постановление. Така ще бъдат подпомогнати най-уязвимите
групи от населението в условията на икономическа криза и висока инфлация.
Мярката ще действа от 1 февруари 2023 г. до 31 декември 2023 г.
Осигурени са и допълнителни средства в размер на 27 млн. лв. за 2023
г. за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии. Целта е да бъдат
съхранени и подпомогнати предприятията за превоз на пътници по
междуселищни автобусни линии. Тази мярка има за цел от една страна да
подпомогне бизнеса в предоставянето на услугата за обществен превоз на
пътници, и от друга – да осигури достъпност и възможност за свободно
придвижване на най-уязвимите групи.