Правителството: Български военнослужещи не са командировани в Украйна

Като спекулации определи Правителствената информационна служба, разпростарнявани информации за изпращане на български военослужещи в Украйна след появата на коментари в тази посока на решението на България да изпрати 50 военослужещи като обучаващ екип по линията EUMAM UA. Това е част от военната подкрепа, която страната ни се ангажира да предостави на Украйна. 

От там Правителството обявиха, че български военнослужещи не са командировани и няма да бъдат командировани в Украйна и извън територията на държавите членки на ЕС.
Приетото от българското правителство решение на 15 февруари т.г. e в
изпълнение на решението на Народното събрание за оказване на подкрепа на
Украйна в рамките на Мисията на ЕС за военно подпомагане на Украйна,
обнародвано в ДВ брой 99 от 13 декември 2022 г. Решението предвижда България
да изпрати до 50 военнослужещи като обучаващ екип по линия на EUMAM UA,
като обучението ще се извършва само на територията на държави членки на ЕС.