Пращат избухливи и затънали в дългове полицаи на психо прегледи

Снимка: Pixabay

Полицаи – бледи и с треперещи ръце, избухливи и гневни, с резки промени в теглото, затънали в дългове или с необслужвани кредити ще бъдат пращани на психо прегледи. С тях първоначално ще разговаря психолог от Института на МВР, който след интервюто ще прецени дали да ги прати на комисия от трима психолози, пише „Труд“.

Тричленката ще решава дали са годни да работят на заемната от тях длъжност в силовата структура.
Тази процедура е описана в Наредба за реда за определяне на психическата пригодност на служителите във вътрешното ведомство. Документът е предложен за втори път за обществено обсъждано, след като в началото на декември м. г. по текстовете в него е имало множество поправки.

Останали са обаче описаните и преди 33 индикатора за рисково или дезадаптивно поведение, при появата на два от които в рамките на 6 месеца полицейските началници могат да искат прегледи за свой подчинен.

Целта на тези прегледи е в МВР да се откриват на по-ранен етап хора със склонност към самоубийство или насилие към околните, а също и подтиснати от проблеми в работата, от отношения с колегите или в семейството, станали зависими от алкохол, наркотици или хазарт.

Пращането на психо комисия на шефове от МВР, включително и на главният секретар и неговият заместник, ще става по заповед на министъра или определено от него длъжностно лице.

По резултата от докладите на тричленната психо комисия ще се решава дали даден полицай да бъде уволнен, преназначен, или да му предложат да се пенсионира.