Пращат акушерки да ни помагат за бебето вкъщи след изписването

Снимка: Pixabay

Медицински сестри, акушерки и лекарски асистенти ще осигуряват здравни грижи в дома на новороденото 14 дни след изписването му от лечебното заведение. Това предлага МЗ с проект за изменения в наредбата за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, предава „Монитор“.

Това включва здравно-информационни и промотивни дейности, целящи подобряване на компетентностите на грижещите се за детето лица по отношение укрепване и подобряване на здравето на детето, кърмене и здравословно хранене, здравословна среда и хигиенен режим. Дейностите ще се изпълняват самостоятелно или по назначение на лекар от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти, работещи в амбулаторията за първична медицинска помощ, в която е избрания общопрактикуващ лекар на детето.

Промените предвиждат още да бъде възможно осъществяването на дентално лечение под анестезия на лица над 18 години с психични заболявания. „За лицата до 18-годишна възраст с психични заболявания на настоящия етап е предвидена възможност за провеждане на зъболечение под обща анестезия в рамките на пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Това може да се осъществи след обстоен преглед от специалист психиатър със заключение, съдържащо диагноза за психично заболяване и необходимостта от обща анестезия за провеждане на денталното лечение, като е предвидено и активно наблюдение при необходимост след анестезията. Тази възможност обаче не е предвидена на настоящия етап за лицата над 18-годишна възраст с психични заболявания, което създава сериозен проблем при необходимост от провеждане на зъболечение при тях. С оглед на това с предложения проект се премахва възрастовото ограничение“, посочват от МЗ.