ПП „Възраждане“ – Сливен организират протест

Във връзка с наложените рестрикции с Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г на МЗ и налагането на принудителна ваксинация, ПП Възраждане-Сливен организират мирен протест, който ще се проведе на 21.10.2021г /четвъртък/ пред сградата на Община Сливен от 17:30 ч.

Наложените мерки налагат ограничения на правата на гражданите на Република България определени в Конституцията на Република България. Всички граждани на Република България са свободни и не трябва да им бъдат налагани задължителни ваксини и да се дискриминира с разделение „ваксинирани“ и „неваксинирани“. Това води също и до дискриминационна политика не само по отношение на потребителите, но и на работата на различни видове школи, центрове и видове заведения за хранене и развлечения и много други.