Позицията на Областния управител на Сливен Веселин Вълчев относно протеста на КНСБ

„Уважаеми медии,

Уважаеми граждани на Сливен и региона,

Изпращам ви моята позиция във връзка с проведения протест пред Областна администрация Сливен от местното подразделение на КНСБ, относно втората сграда в Сливен на ул. „Столипин” №5, която КНСБ ползва безвъзмездно и която е дадена да подпомага дейността на синдикалните организации, през 1985г. с решение на Общински съвет – Сливен. Категорично заявявам, че никога не съм си и помислял да ограничавам правото на КНСБ да извършва синдикалната си дейност, каквато и да е тя, но считам, че това трябва да се случва при спазването на законите на България.

Точно в тази връзка, след като получих писмо от Министерството на регионалното развитие, което ми възложи в качеството ми на Областен управител да окажа контрол, във връзка със Закона за държавната собственост, като е въведена забрана за икономическа дейност от ползвателя, предприех законови действия по проверка.

До мен достигнаха сключени договори за преотдаване на спорните помещения, дадени за безвъзмездно ползване и развиване на синдикална дейност. Във връзка с тези нарушение изпратих писмо по надлежния ред, с което да уведомя представителите на въпросната организацията, че на фона на нарушенията, тези помещения подлежат по закон на контрол и преустановяване на незаконната дейност.

Поради този факт, поради обстоятелството, че КНСБ ползва и други помещения, на друга локация в града, в сградата на ПЕЧ Сливен, в които извършва синдикална дейност и поради най-важното обстоятелство – че имам много запитвания от други ключови институции в града, които имат обосновано искане и нужда от помещения, в които да обслужват хилядите граждани, които ежемесечно преминават през тях, предприех тези действия единствено и само воден от широкия обществен интерес.

Вчера поканих местни представители на КНСБ и водим активни преговори. Вярвам, че въпреки ескалиралото напрежение, решихме проблема с диалогичен тон. Бяха ми представени аргументи, че там се извършва активна синдикална дейност и аз ги приех. От своя страна помолих изрично да се спазва закона и помещенията да се ползват само и единствено за дейността на организацията, без преотдаване срещу заплащане на други организации, фирми и т.н., както и ако се наложи ползване от други организации с идеална цел, да бъдем уведомени по надлежни ред като принципал на държавните имоти в областта, за да не се стига до ескалация на напрежението, поради липса на информация и аргументация между двете страни в спора.

Благодаря на медиите, които вече направиха собствено разследване и дадоха обективна светлина на събитията.

Като човек на честта и пагона, съм възпитаван и обучаван да спазвам винаги законите на Република България, да се ръководя от морала и да работя в името на гражданския интерес!

 

С уважение, Веселин Вълчев

Областен управител на Област Сливен