Позиция на Атанас Атанасов, кандидат за народен представител от КП „БСП за България“

Скъпи приятели, съмишленици, съграждани,

Като кандидат за народен представител от гражданската квота на КП „ БСП за България“ , искам да поема ангажимент и най-отговорно да заявя, че ако ми гласувате доверие да бъда избран в следващото Народно събрание ще отстоявам принципите и представената платформа за развитие на страната и региона на БСП за България, като ще настоявам за следните сектори  и тяхното реформиране, регулиране и премахване на административната тежест с цел подобряване живота на всеки един български гражданин.

Сектор здравеопазване:

– възстановяване  и решаване на проблема с липса на болнична и доболнична помощ в Община Котел , регулярно посещение на медицински специалисти изтъкнати в своите специалности ,както и осигуряване на модерна апаратура за редовни профилактични прегледи с мобилен лекарски пункт

– осигуряване на подвижна аптека за хора в неравностойно положение и такива отдалечени от района и административния център .

– привличане на инвеститор за откриване на родилно отделение с подкрепата на държавна или частна финансова помощ

Сектор земеделие:

-извършване на одит и преглед на горския фонд за по-добро управление на горските ресурси

-изготвяне на стратегия и регулиране на лова на трюфели и гъби .Вмъкването им в специален закон за добив ,сезонност и опазване . Установяване и въвеждане на такса за събиране и изкупуване /месечно или годишно/ за територията на всяко едно държавно горско предприятие към МЗХ.

-изготвяне на нова стратегия за подпомагане чрез безвъзмездна или възмездна помощ на юридически или физически лица занимаващи се със земеделие и скотовъдство

– точкова система за получаване на субсидиране според принципа на „добрия стопанин“

Сектор социална политика:

-реално решаване на проблема с получаване на финансова или друга подкрепа на семейства в неравностойно положение и застрашени от липса на нужния жизнен минимум.

-подкрепа за всяко новородено дете с финансова помощ  както и всички нужни материални средства под формата на ваучери ( с цел предотвратяване на измами) за отглеждане в първите 12 месеца

Сектор Екология:

-осигуряване на всеки гражданин достъп за сметоизвозване и сметосъбиране на битови отпадъци и нова стратегия за екологичност и разделно събиране на боклука.

-иновации в сферата на сметосъбирането с нови модерни вградени контейнери с цел по-малка замърсяемост на местата около местата за сметосъбиране .

-спешно разрешаване на проблема с нерегламентираните сметища ,поставяне на видео или фото наблюдение на възлови места с цел ограничаване и санкциониране на места познати като „сметище в природата“

Драги приятели, ангажиментите които поемам не са нито неизпълними нито популистки, а реално осъществими .

Не давам обещания, защото съм израснал и възпитаван в семейство на вярващи източноправославни християни, а както е описано в Словото, заповедта  „Не лъжи!„ аз лично се старая да спазвам воден от това да бъда с чиста съвест пред Бог и пред себе си.

Мога да Ви обещая само:

Ще работя за кауза, за Вас, за всички Вас, но като казвам вас имам предвид и себе си, защото Вашите проблеми са мой и обратното. Обещавам да не се срамувате от мен, ако бъда избран с вашия глас!

Ние сме държавата, ние сме суверена и ние всички вкупом трябва да решим как искаме да живеем и какво бъдеще искаме  да начертаем за следващите след нас.

Запомнете , когато отидете да гласувате и сте на прага на тъмната стаичка, първо: помислете как живеете Вие и Вашите близки, второ: след това какво искате да се промени, трето: бръкнете в джобовете си и вижте какво е състоянието на вашите финанси и чак тогава гласувайте!

Независимо за кой бихте гласували ,за коя партия или личност, аз Ви приканвам да го направите на 04.04.2021 година, за да не се окаже след това, че отново друг е решил нашето развитие и нашата съдба!

На 04.04.  гласувайте с бюлетина № 4 и преференция 112

С уважение: Атанас Атанасов

/един от Вас/