Пожароопасен сезон 2022 година. Да пазим горите от пожари

През миналата година екипи на РДПБЗН-Сливен са спасили близо 45 300 декара гори и посеви

Основните причини за възникване на пожари и превантивните действия, предприети от ръководството на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Сливен бяха представени днес на брифинг от главен инспектор Димитър Сяров началник сектор „Превантивна и контролна дейност”.

Пожароопасният сезон през 2022 година е определен със заповед на областния управител на Сливен с период от 1 април до 30 октомври. Във връзка с тази заповед органите за пожарна безопасност са изготвили предписания до местната администрация на всички населени места в областта, земеделски производители, арендатори и други, с указания и мерки за изпълнение по отношение гарантиране безопасността от пожари при прибиране на селскостопанската продукция. В предписанията е акцентирано върху пълната забрана за палене на стърнища, палене на сухи треви, почистване на дворове и други. От началото на месец юни до момента в област Сливен са възникнали 33 произшествия, свързани с палене на сухи треви в урбанизирани и извън урбанизирани райони. Към момента се извършва дежурство след ликвидиране на горски пожар в село Голямо Чочовени, който е възникнал на 8 юли, като най-вероятната причина отново е  запалени сухи треви.

Основните причини за възникване на пожари в горите и земеделските посеви са свързани с непредпазлива или умишлена дейност на човека, посочи главен инспектор Сяров.  Най-често те са предизвикани от изхвърлени неизгасени фасове и  небрежно боравене с открит огън. Има и случаи, когато пожари възникват при използване на неизправна селскостопанска техническа и машини. Задължително е техниката, използвана за прибиране на продукцията да бъде оборудвана с необходимите пожарогасители уреди.

За периода от 1 юли до 30 септември на 2021 година екипи на РДПБЗН са спасили 864 декара посеви и други насаждения, спасени са 55 животни. От 1 юни до 8 юли тази година са спасени 300 декара смесени гори и 450 декара посеви.

Забранено е неконтролираното запалване на битови отпадъци или обширни части суха тревна растителност. Изхвърлянето на горими отпадъци да става само на определените за целта места.

За недопускане на пожари в горите е изключително важно огън да се пали само на определените за това места и в близост до водоизточник. Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефектите по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци. Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър – той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция.

Разчистените сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да бъдат извозвани на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне!

Собствениците на гори трябва да знаят, че са задължени да спазват и да изпълняват всички лесоустройствени изисквания, предвидени в нормативната уредба по отношение стопанисването на горите.

РДПБЗН-Сливен напомнят какво трябва да правим, ако попаднем в горски пожар:

-Ако забележите признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) оценете обстановката – ориентирайте се за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение. При бързо усложняваща се обстановка трябва да потърсите безопасен път за напускане на района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.

След като избегнете първоначалната опасност, подайте съобщение на тел. 112 или в близка хижа, туристически пункт, лесничейство, кметството на населеното място и др. Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вашето навременно и точно съобщение зависи техният живот. Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с пръст, пясък и тупалки от зелени клони. Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.

През пожароопасния летен сезон на 2021 година са спасени  44 470 декара иглолистни, широколистни и смесени гори.

За да опазим зеленото богатство на страната, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност.

На http://pojarna.com/ могат да се намерят актуални данни за дейността на ГДПБЗН-МВР, за  действащи кампании и полезни информация  за пожарна безопасност в дома, на работното място, опазване на горските и земеделските площи.