Пожарната проверява детските градини и домовете за социални грижи

Района служба „Пожарна безопасност и защита на населението“- Сливен  проверява с приоритет и по график домовете за социални грижи,  детски градини и детски ясли в община Сливен, оповестиха от ОДМВР-Сливен.

При проверките е обърнато внимание на начина на ползване на отоплителните и нагревателни уреди, създадените условия за безопасна евакуация, спазване на сроковете за проиграване на плановете за евакуация, създадените условия за успешно пожарогасене и др.

Целта е ръководствата и служителите в детските и социални заведения да се запознаят с най-честите причини за възникване на пожари, както и начините за бърза и навременна реакция в рискова ситуация.

Малките деца не са в състояние да усещат опасността. Те имат много ограничена възможност да реагират бързо и правилно в извънредна ситуация. Това увеличава риска от смърт или телесна повреда при пожар. В повече от 50 процента от случаите с фатален край при пожар загиват деца на възраст под 5 годишна възраст. Излизането от огнището на пожара е трудно за малките деца, защото те нямат необходимите двигателни умения и умствени способности, за бърза евакуация от горяща сграда. Децата обикновено се опитват да се скрият от пожара зад някоя преграда, под легло или в някой ъгъл.

Възрастните хора понякога са под въздействието на упойващи лекарствените средства и това оказва затрудняване в ориентацията и правилното реагиране при пожар. По същия начин въздейства и стресът, породен от самото събитие. Зрителни или слухови увреждания  също могат да забавят откриването на възникнал пожар и пътят за евакуация през това време да бъде прекъснат.

Димът и токсичните газове отделящи се от пожарите са също толкова смъртоносни, колкото и пламъците. Дишането се затруднява. Задушаването е една от основните причини, поради която хората загиват при пожар.

Района служба „Пожарна безопасност и защита на населението“- Сливен призовава родителите и служителите в социалните и детските домове да спазват следните правила:

 • Да не оставят децата без наблюдение.
 • Да ограничат достъпа на децата до отоплителните уреди.
 • Да не монтират отоплителните уреди близо до горими предмети – пердета, завеси, дървени мебели и др. Да се спазват изискванията на Инструкцията на завода производител за начина им на монтаж.
 • Да упражняват непрекъснат надзор над игрите на децата – в къщи и на открито.
 • Да учат децата да се грижат за своята безопасност.
 • Никога не заключвайте вратите – те са пътят за евакуация и спасение на децата в случай на пожар или друга аварийна ситуация.
 • Заедно с децата тренирайте преминаването по пътя за евакуация.
 • Накарайте детето да научи телефона за съобщение при пожар – тел. 112.
 • Научете го за точния адрес, на който живеете и какво трябва да съобщи на тел. 112 при откриване на признаци на пожар.

Ако имате близък, който е  трудно подвижен в социален дом или голяма част от времето си е сам:

 • Обезопасете в противопожарно отношение дома му. Особено важно в такива случаи е осигуряването на възможност за незабавна телефонна връзка с тел. 112.
 • От решаващо значение е осигуряването на максимално безопасни отоплителни уреди, които да са поставени на безопасно разстояние от покривката на леглото, завивките и други горими материали.
 • Всички отоплителни уреди трябва да са стабилно укрепени. Затрудненото придвижване на Вашия близък край отоплителен уред не трябва да води до преобръщането му.
 • Подменете амортизираните и морално остарели електро отоплителни уреди и съоръжения с такива със съвременни средства за защита.
 • С времето изолацията на старите електрически проводници се износва и оголените или прогорели места могат да станат източник на запалване. Подменете ги с нови.
 • По възможност осигурете на Вашите близки сигурна и бърза евакуация.