Поздравление за Деня на родилната помощ

Уважаеми лекари,

Уважаеми специалисти по здравни грижи,

Денят на родилната помощ е празник на чудото, което всеки родител има щастието да преживее благодарение на Вашия труд – раждането на нов живот! Поднасям уважението си към Вас за професионализма и отговорността, с която изпълнявате мисията си. Дължим Ви признание, че не зависимо от трудностите, полагате всички усилия да осигурите най-добри грижи за майките и техните новородени деца.

Пожелавам Ви много здраве, лично щастие, удовлетворение и признателни пациенти!

Честит Бабинден!

С уважение:

Чавдар Божурски

Областен управител на област Сливен