Поздравление от кмета Коста Каранашев по повод Деня на българския лекар

Уважаеми госпожи и господа,
специалисти от системата на здравеопазването,

В Деня на българския лекар и светлия празник на Свети Йоан Рилски Чудотворец бих искал да Ви поздравя с вашия професионален празник и да Ви благодаря за вашата хуманност и отговорност към хората.
Вие сте специалистите, на които ежедневно доверяваме здравето си и това на нашите близки!
Вашата неизчерпаема сила, висок професионализъм и ежедневен всеотдаен труд, водят до спасяването на стотици човешки животи и съдби. Затова приемете най-искрените ми благодарности за ежеминутните грижи, които полагате за здравето и живота на всички нас – гражданите на община Котел.
Пожелавам Ви здраве и благополучие, семейно щастие, високо професионално израстване в сферата на здравеопазването и нестихващо желание да практикувате в нашата община!
Честит празник!

КОСТА КАРАНАШЕВ,
Кмет на Община Котел