Поздравление на областния управител по случай Международния ден на Червения кръст

Уважаеми червенокръстци от област Сливен,

Приемете моите сърдечни поздрави по случай Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец!

Вашите безкористни и добротворни кампании и инициативи са пример за хуманност, грижа и съпричастност към уязвимите, протегната ръка към потърпевшите от бедствия и войни. През последните месеци това пролича особено ярко в подкрепата ви за пострадалите от войната в Украйна и за хората, останали без дом, след разрушителните земетресения в южната ни съседка Турция.

За цялата сливенска общественост е особена гордост, че тук е създадено едно от първите дружества на Червения кръст в България и че доброволческите традиции и милосърден плам са живи и днес, въплътени в активната ви хуманитарна деятелност и в сърцатата инициативност на най-младите сливенски доброволци на БЧК.

От свое име, от името на Областна администрация Сливен и на жителите на област Сливен, пожелавам на всички вас здраве, сили, непоколебимост и кураж в осъществяването на високоблагородните ви каузи, подобаваща оценка за труда, отзивчивостта и всеотдайността ви!

Честит празник!

Минчо Афузов,

областен управител на област Сливен