Поздравление на областния управител по повод Седмицата на гората

Новини Сливен

Уважаеми лесовъди и горски работници, служители в системата на горските и ловни стопанства в област Сливен,

За мен е изключителна чест да ви поздравя по повод Седмицата на гората, която през 2023 година преминава под мотото „Довери се на лесовъда!“.

Горите на България са безценно национално богатство, което трябва умно и далновидно да се опазва и обновява. Вие, служителите на българската гора, сте хората, призвани да я съхраняват и предадат богата и жизнеспособна на бъдещите поколения. Ние, гражданите, сме длъжни да ценим вашите усилия, да не позволим на частни и чужди интереси да секат и унищожават горските ресурси на България. Защото гората не е просто бизнес. Гората е благо! Тя е живот и красота, чисти въздух и вода, защита от ерозия и свлачища, дом за хиляди птици, животни и редки растения.

Вие, горските служители, сте най-важните, заслужили и отговорни пазители на зеленото богатство на България.

Честита Седмица на гората!

Минчо Афузов,

Областен управител на област Сливен