Поздравление на областния управител Минчо Афузов по случай Международния ден на учителя

Уважаеми учители от област Сливен,

За мен е чест да ви приветствам с вашия празник – Международния ден на учителя!

От името на гражданите, на родителите и учениците от област Сливен изразявам най-дълбоката си признателност и благодарност към вашето усърдие, към неуморния ви и всеотдаен труд, към вашата безкористна грижовност и вдъхновяваща подкрепа за децата!

Вие сте хората, които преобразуват проблемите, неблагополучията и кризите на обществото ни в благост, разбиране, обич, справедливост и просветеност. Вие сте професионалистите, вдъхващи душа и красота на трудните уроци и сложната наука, за да станат те разбираеми и близки до детския и тийнейджърския свят. Вие сте личностите, даващи на децата ни мяра и модел за подражание – с познанията, позициите, достойнството и таланта си.

Една древна китайска мъдрост гласи: „Ако искаш една година благоденствие, засей зърно; ако искаш 10 години благоденствие, посади дърво; ако искаш 100 години благоденствие, възпитавай хора“. Вие – учителите, сте избрали нелеката човешка и професионална мисия да възпитавате хора. Изпълнявате я с отдаденост, отговорност и любов, които са трудно измерими! Затова всички ние, цялото общество, ви дължим почит и уважение.

Пожелавам ви преди всичко здраве, професионално удовлетворение, лично щастие и много поводи за гордост с постиженията на вашите възпитаници, в които сте вложили и част от себе си!

Честит празник!

Минчо Афузов,

Областен управител на област Сливен