Поздравление на областния управител Минчо Афузов към служителите на МВР в област Сливен

Преди 142 години Министерството на вътрешните работи е създадено като гарант на новата българска държавност. Защитата на националните интереси, опазването на благата, създадени от обществото, на сигурността и спокойствието на гражданите са основна задача и днес.

За мен е чест да поздравя служителите на Областната дирекция и Районните управления на МВР с професионалния им празник.

Обръщам се към тях със специална благодарност за това, че освен на преките си служебни задължения, те посвещават сили и енергия в помощ на институциите и гражданите за справяне с бедствия и кризи, а през последната година – и с тежка епидемична ситуация. На тях възлагаме надежди и сега, когато обществото очаква прозрачни и честни избори.

Уважаеми служители на МВР, обръщам се към Вас с благодарност за труда Ви! Пожелавам работата Ви в полза на обществения интерес да е възнаградена с удовлетворение и уважение! Здраве, сили и благоденствие за Вас, Вашите семейства и близки!

С уважение:

Минчо Афузов, областен управител на област Сливен