Поздравление на кмета Коста Каранашев по случай Световния ден на здравето