Повишаващите се разходи за живот изяждат ръста на заплатите

Ако ви се струва, че в днешни дни работите по-усилено само за да плащате сметките си, може да се почувствате по-добре, когато разберете, че не сте сами: нарастващите разходи за жилища и здравни грижи, както и липсата на работни места за служители със средна квалификация, са факт в по-голямата част от развитите страни, пише в свой анализ Bloomberg.

Това е едно от заключенията на McKinsey Global Institute, който открива сходства в 22 развити страни по отношение на икономическите промени след 2000 г. Множество страни в Европа и Азия, заедно със САЩ, се радват на силни пазари на труда през последните години, но ползите са много неравномерни.

Работните места, изискващи средно ниво на квалификация, като административните позиции или тези в производството, липсват в Европа и САЩ, а това разделя работната сила на такава с висока или ниска квалификация. Междувременно нарастващите разходи – особено за жилища – изяждат по-голямата част от ръста на заплатите през 21 век, твърди изследването.

„Работниците със средна квалификация и средни доходи са изтласкани от трудовия пазар“, сочат резултатите от доклада. Младите хора, които са около 170 млн. в изследваните страни, също са сред губещите. Тези на възраст между 15 и 30 години изпитват „затруднения при получаването на добре платена и висококвалифицирана работа“, а по отношение на жилищния пазар ситуацията е много по-трудна за тях, тъй като богатството им е по-значително по-малко от това на същата група две десетилетия по-рано.

Проучването е изготвено в 22 развити страни, част от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Основен извод от изследването на McKinsey’s е, че служителите и потребителите разчитат все повече на себе си, за да се справят с житейските предизвикателства. Пример за това са колективните трудови договори, които са покривали средно 44% от работниците през 2000 г. Тази цифра пада до 38% през 2017 г., сочат данните.

Купуването на повече продукти

Със сигурност глобализацията, аутсорсингът и напредъкът в други направления облагодетелстваха десетки милиони чрез понижаването на цените на повечето продукти, които не са от основна необходимост. В днешно време с работа 6 седмици по-малко на година човек има възможност да си купи същото количество дрехи, мебели, да инвестира за развлечение, продукти за комуникация и услуги, както и през 2000 г.

Въпреки това други основни разходи се повишават, като те изяждат голяма част от ръстовете на заплатите, които хората са получили през последните две десетилетия. Средните заплати се повишават само с 0.7% на година в 22-те развити страни между 2000 и 2018 г., което е по-малко от половината от средногодишния темп на растежа на БВП от 1.6% за същия период.

Великобритания беше засегната особено тежко на фона на увеличението в цените на жилищата, образованието и здравните грижи, които поглъщат 107% от средния ръст на доходите, твърди изследването на McKinsey. Франция се представя малко по-добре, като тези разходи „изяждат“ 87% от ръста на заплатите, докато в САЩ и Австралия въпросните потребителски разходи са изяли 54% от увеличението на заплатите.

Променящата се икономика се отрази на средната класа. От 2000 г. 7 млн. работни места за служители със средна квалификация и средни заплати са изчезнали от 16 европейски страни и САЩ поради автоматизацията и преместването на работни места от производствения сектор към този на услугите, въпреки че скоростта на този процес се забавя в САЩ в последно време. Работниците със средна квалификация в Белгия, Франция и Гърция практически са изчезнали, установяват от McKinsey.

„Ръстът на висококвалифицираните работни места предлага реални възможности за служителите да се придвижат нагоре по стълбата на доходите, ако успеят да повишат нивото на своите умения“, се посочва в доклада. В същото време това предполага намаляване на възможностите и стагнация в заплатите за значителен дял служители, които имат средна квалификация.