Повече зелени площи и два пъти повече дървета на мястото на премахнатите ще има на бул. „Хаджи Димитър“

Повече зелени площи от сега съществуващите са предвидени в проекта за благоустрояване на булевард „Хаджи Димитър“ в Сливен. Премахнатите дървета по време на ремонтните дейности ще бъдат заменени с два пъти повече. Отстраняването на някои от тях се налага заради лошо здравословно състояние, а на други – заради големите корони и коренови системи, които нарушават инфраструктурата и подземните комуникации.

Част от дърветата попадат в обхвата на улицата и няма възможност да бъдат запазени заради новите пространствени решения, а други представляват опасност за сигурността на хората, защото са неподходящи дървесни видове в близост до фасадите и подземните комуникации. Предвижда се няколко от дърветата да бъдат преместени на ново място при подходящи за тях условия. От общия брой дървета в периметъра на проекта, 80 процента от тях се запазват. На мястото на всяко премахнато дърво ще бъдат засадени по две нови. Проектът предвижда засаждане на подходящи за градска среда и тротоарни насаждения дървесни видове – с по-малка коренова система. Това ще улесни бъдещото поддържане на подземните комуникации, и ще се предотвратят щети на инфраструктурата и фасадите на сградите.

Община Сливен уверява, че всяко действие по корекция на настоящите дървесни видове е съгласувано със специалистите и е направена фитосанитарна оценка на всяко дърво. До сега подобен проект в Сливен не е реализиран. Освен модерното озеленяване и подмяната с растителни видове, подходящи за градска среда, се предвижда и поставяне на станции за зареждане на електромобили като иновативно екологично решение за по-безопасна и устойчива градска среда и изграждане на велоалеи.    Общинска администрация проявява разбиране към съпричастността на гражданите, но уверява, че се търси оптимално решение. В Общината се получават непрекъснато сигнали и искания за премахване на дървета заради нанесени щети от големите корони и дълбоки корени. Всеки сигнал се проучва внимателно и отговорно и ако има начин дърветата да бъдат запазени, това задължително се прави.

Първото възлагане по проекта е направено през 2010 година. Договор за неговата актуализация е сключен през месец юни 2018 година. В края на същата година Общинското ръководство предостави възможност на жителите на община Сливен да внасят конкретни предложения и мнения по изготвената актуализация на проекта за благоустрояване на бул. „Хаджи Димитър“. През януари на 2019 година се състоя широко обществено обсъждане на проекта за благоустрояване на булеварда. На 23 ноември 2018 година на страницата на Общината беше предоставена информация и визуализация на проектното предложение. Линк към публикацията:

https://mun.sliven.bg/news/277282?fbclid=IwAR3h8-Sk3SZHpwfHT5vJaup9EB6Xhit70WV8dWCYymUtz77YskvaNyFime4