Повече пубичност и повече указателни табели за обходните маршрути по големия ВиК-проект в Сливен обещаха институциите

Днес в Областна администрация се състоя разширена работна среща за хода и изпълнението на големия проект на ВиК – Сливен за доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа в Сливен, Нова Загора и квартал „Речица“. Тя бе свикана по инициатива на областния управител Минчо Афузов и в нея взеха участие заместник-областният управител Антоний Андонов, управителят на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД инж. Пламен Трифонов, ресорните заместник-кметове на общините Сливен и Нова Загора – Камен Костов и Нина Генчева, експерти от Звеното за управление на проекта, специалисти от „ВиК – Сливен“ ООД и представители на фирмите – изпълнители.

Целта на срещата бе да се изясни моментната ситуация с изпълнението на проекта, да се коментират и локализират най-важните текущи проблеми и се набележат стъпки за тяхното разрешаване.

По време на работната среща бяха коментирани и проблеми, свързани с транспортния достъп и временната организация на движението при ремонтните дейности по водния цикъл на град Сливен. Откроена бе необходимостта от по-широка информираност на гражданите относно предстоящите промени в организацията на движение и нуждата от поставяне на повече указателни табели за временните обходни маршрути. Предложени бяха мерки за осъществяването на по-добър синхрон между изпълнителя на проекта и пряко заинтересованите институции – като Центъра за спешна медицинска помощ, РС „Пожарна безопасност и защита на населението“ и др.

В края на срещата областният управител г-н Афузов декларира готовността на Областна администрация да съдейства максимално за успешното завършване на проекта, който е най-големият изпълняван досега на територията на област Сливен. Той е на обща стойност 131 446 101,78 лв. и предвижда рехабилитация, ремонт и изграждане на 54,71 км водопроводна и 44,79 км канализационна мрежа, както и реконструкция на пречиствателните станции за отпадъчни води в градовете Сливен и Нова Загора.