Повече хора с достъп до безлихвени кредити, промениха програмата

търг новини Котел

Кабинетът промени Програмата за гарантиране на безлихвени кредити, които могат да се ползват от хора, останали без работа заради пандемията от COVID-19“.

По време на започналото й изпълнение е установено, че заложените в нея изисквания затрудняват достъпа на част от нуждаещите се лица да получат преференциален заем.

Право даучастват ще имат хора, които са били в трудово правоотношение последните 6 месеца, преди кандидатстването за кредит.

Самоосигуряващите се лица трябва да докажат поне 20 % спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., или за което и да е следващо тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите му през съответното тримесечие на 2019 г.

Достъп до програмата ще имат както работници с платени осигурителни вноски, така и онези, които имат декларирани, но неплатени осигурителни вноски, за период от поне 6 месеца преди кандидатстването за кредит.