Повече хора с достъп до безлихвени кредити, промениха програмата

Кабинетът промени Програмата за гарантиране на безлихвени кредити, които могат да се ползват от хора, останали без работа заради пандемията от COVID-19“.

По време на започналото й изпълнение е установено, че заложените в нея изисквания затрудняват достъпа на част от нуждаещите се лица да получат преференциален заем.

Право даучастват ще имат хора, които са били в трудово правоотношение последните 6 месеца, преди кандидатстването за кредит.

Самоосигуряващите се лица трябва да докажат поне 20 % спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., или за което и да е следващо тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите му през съответното тримесечие на 2019 г.

Достъп до програмата ще имат както работници с платени осигурителни вноски, така и онези, които имат декларирани, но неплатени осигурителни вноски, за период от поне 6 месеца преди кандидатстването за кредит.